LPKS „Viļāni"

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

tālr.: 6 46 62543

 PAZIŅOJUMS

LPKS "Viļāni" reģ.Nr.42403004262 valde sasauc kārtējo kooperatīva biedru kopsapulci, kura notiks 2020.gada 17.jūlijā plkst.10.00 Viļānu kultūras namā, Kultūras laukums 2, Viļānos.

Darba kārtība

 1. Vadības atskaite par paveikto 2019.gadā un budžeta plānojums 2020.gadam.
 2. Revidenta ziņojums.
 3. Galvenā grāmatveža ziņojums, gada pārskata apstiprināšana un peļņas sadale.
 4. Debates.
 • Neatkarīgi no dalībnieku skaita, kopsapulce ir lemttiesīga, atkārtota kopsapulce netiks rīkota( pamatojoties uz Statūtu 6.2.punktu).
 • Kooperatīva biedram ir tiesības rakstveidā balsot pirms biedru kopsapulces (pamatojoties uz Likumi.lv 32.p.3.), pirms tam piezvanot LPKS „Viļāni” un piesakoties rakstveida balsojumam. Šāds balsojums ir paredzēts biedriem, kuriem nav iespējas apmeklēt Kooperatīva kopsapulci, bet ir vēlēšanās nobalsot. Pēc pieprasījuma varam izsūtīt gada pārskata kopiju uz Jūsu norādīto e-pastu vai izsūtīt papīra formātā ar piena vedēja autovadītājiem.
 • No 17.06.2020. kooperatīva biedriem ir iespēja iepazīties ar lēmuma projektiem un dokumentiem, kuriem ir nozīme lēmuma pieņemšanā, darba dienās no plkst.9.00-17.00 LPKS"Viļāni" ,Piena krasts, Ornicāni, Viļānu pagasts, Viļānu novads. Biedram, iepazīstoties ar gada pārskatu, arī ir iespējams uzdot jautājumus un nobalsot rakstveidā.
 • Piedalīšanās biedru kopsapulcē, pamatojoties uz Kooperatīvo sabiedrību likuma 36.panta 1.punktu- „Biedrs var piedalīties biedru kopsapulcē personiski vai ar pilnvarnieka starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru kopsapulcē izdodama rakstveidā”.
 • Pilnvarotajai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Ar cieņu,

LPKS”Viļāni” valde

Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruņiem 29489812; 25662454.


 

PAZIŅOJUMS

 

LPKS "Viļāni" reģ.Nr.42403004262 valde sasauc kārtējo kooperatīva biedru kopsapulci, kura notiks 2020.gada 17.jūlijā plkst.10.00 Viļānu kultūras namā, Kultūras laukums 2, Viļānos.

 

Darba kārtība

 

 1. Vadības atskaite par paveikto 2019.gadā un budžeta plānojums 2020.gadam.

 2. Revidenta ziņojums.

 3. Galvenā grāmatveža ziņojums, gada pārskata apstiprināšana un peļņas sadale.

 4. Debates.

 

 • Neatkarīgi no dalībnieku skaita, kopsapulce ir lemttiesīga, atkārtota kopsapulce netiks rīkota( pamatojoties uz Statūtu 6.2.punktu).

 • Kooperatīva biedram ir tiesības rakstveidā balsot pirms biedru kopsapulces (pamatojoties uz Likumi.lv 32.p.3.), pirms tam piezvanot LPKS „Viļāni” un piesakoties rakstveida balsojumam. Šāds balsojums ir paredzēts biedriem, kuriem nav iespējas apmeklēt Kooperatīva kopsapulci, bet ir vēlēšanās nobalsot. Pēc pieprasījuma varam izsūtīt gada pārskata kopiju uz Jūsu norādīto e-pastu vai izsūtīt papīra formātā ar piena vedēja autovadītājiem.

 • No 17.06.2020. kooperatīva biedriem ir iespēja iepazīties ar lēmuma projektiem un dokumentiem, kuriem ir nozīme lēmuma pieņemšanā, darba dienās no plkst.9.00-17.00 LPKS"Viļāni" ,Piena krasts, Ornicāni, Viļānu pagasts, Viļānu novads. Biedram, iepazīstoties ar gada pārskatu, arī ir iespējams uzdot jautājumus un nobalsot rakstveidā.

 • Piedalīšanās biedru kopsapulcē, pamatojoties uz Kooperatīvo sabiedrību likuma 36.panta 1.punktu- „Biedrs var piedalīties biedru kopsapulcē personiski vai ar pilnvarnieka starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru kopsapulcē izdodama rakstveidā”.

 • Pilnvarotajai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

Ar cieņu,

 

LPKS”Viļāni” valde

 

Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruņiem 29489812; 25662454.

 

 

 

 

 

 

Sadarbības partneri! 

  

   Meklējam sadarbības partnerus, ar ko kopā veiksmīgi sadarbojoties, spētu izplatīt,

popularizēt un  iepazīstināt ar mūsu bioloģisko piena produkciju. 

 

 Mēs esam: Viļāni”, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
100% Latgales piena ražotāju uzņēmumus. Jau no 2015.gada sākuma Kooperatīvā

sabiedrībaradīja savu mājražotāju statusā pārstrādāto bioloģisko piena produkcijas klāstu un zīmolu BRYUNAĻA.    

 

Mūsu piedāvājumā ir visdažādākie bioloģiskā piena produkti (te tos vari apskatīt : https://lpksvilani.lv/lv/produkcija )

 

Jau tagad vari iepazīt un iegādāties mūsu produkciju, te: https://lpksvilani.lv/lv/tirgus-vietas

 

Ja Tev ir interese par sadarbību, droši raksti  facebook https://www.facebook.com/brynala.vilani  vai uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai zavni mums: +371 25 662 454

 

 

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS


LPKS "Viļāni" reģ.Nr.42403004262 valde sasauc atkārtoto kooperatīva biedru kopsapulci, kura notiks 2019.gada 17.aprīlī plkst.10.00 Viļānu kultūras namā, Kultūras laukums 2, Viļānos.

Darba kārtība
1. Jaunu kooperatīva biedru uzņemšana.
2. Vadības atskaite par paveikto 2018.gadā un budžeta plānojums 2019.gadam.
3. Revidenta ziņojums.
4. Gada pārskata apstiprināšana.
5. Neaktīvo kooperatīva biedru izslēgšana.
6. Grozījumi statūtos, atbilstoši jaunā Kooperatīvo sabiedrību likuma prasībām.
7. Debates.

• Kooperatīva biedriem ir iespēja iepazīties ar lēmuma projektiem un dokumentiem, kuriem ir nozīme lēmuma pieņemšanā, darba dienās no plkst.9.00-17.00 LPKS"Viļāni" ,Piena krasts, Ornicāni, Viļānu pagasts, Viļānu novads.

• Piedalīšanās biedru kopsapulcē, pamatojoties uz Kooperatīvo sabiedrību likuma 36.panta 1.punktu „Biedrs var piedalīties biedru kopsapulcē personiski vai ar pilnvarnieka starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru kopsapulcē izdodama rakstveidā”.

• Pilnvarotajai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Ar cieņu,
LPKS”Viļāni” valde
Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 29489812.